Đề kiểm tra 45 phút Hình học 6- Tiết 14 trường THCS Gia Thụy

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học 6 – Tiết 14 trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 6- Tiết 14 trường THCS Gia Thụy

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,