Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Lương Yên 2018-2019

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019-2020 trường THCS Lương Thế Vinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thời gian làm bài 90 phút. Ngày kiểm tra 25/10/2018.

Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Ghi lại các câu trả lời đúng vào tờ giấy làm bài của em

1. Cho A = {0}. Số phân tử của tập hợp A là:

A. 0           B. 1             C. 2                D. 3

2. Tập hợp gồm các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. {2; 3; 5; 9}                 B. {3; 5; 7; 9}                  C. {2; 3; 5; 7}                D. {2; 3; 7; 9}

3. Điểm E nằm giữa 2 điểm M và N thì:

A. ME + MN = EN

B. ME + EN = MN

C. MN + EN = ME

D. Đáp án khác

4. Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số đường thẳng đi qua các cặp điểm nhiều nhất có thể vẽ được là:

A. 10                B. 15                   C. 20                    D. 25

B. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5 điểm): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

a. 300                b. 280                 c. 1430

Bài 2 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)

a. 32 : {160 : [300 – (175 + 21.5)]}

b. (20.24 + 11. 24 – 23. 24) : 26

c. 16 + 17.23

Bài 3 (2 điểm): Tìm x; y là số tự nhiên biết:

a. 3.x – 179 = 67

b. 7 chia hết cho x

c. x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

d. \displaystyle \overline{{2x3y}}

chia hết cho 2; 3 và 5

Bài 4 (1 điểm): Vẽ hình theo yêu cầu

Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng AC. Lấy điểm M nằm giữa 2 điểm A và C. Vẽ tia BC. Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trên hình vẽ.

Bài 5 (1,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 7cm. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho AM = 3cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng MB

b. So sánh đoạn thẳng AM và MB

Bài 6 (0,5 điểm): Chứng minh rằng Cho A = 2 + 22 + 23 + … + 220 chia hết cho 5.

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,