Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Gio Hải, Quảng Bình 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Gio Hải, tỉnh Quảng Bình, năm học 2016-2017.

Câu 1: Đọc thành tiếng: GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 11 đến tuần 17 Tiếng Việt tập 1B trả lời 1-2 câu hỏi trong nội dung đoạn vừa đọc

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi phía dưới.

Câu 2 – 5:

Đọc thầm bài: “Nhà rông ở Tây Nguyên” khoảng 08 – 10 phút.

NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN

Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn  đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.

Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng.

Từ gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng.

(Câu 2) Vì sao nhà rông phải cao và chắc?

A.  Vì để các già làng họp tại đây để bàn những việc lớn.
B.  Vì nhà rông dùng cho nhịều người ở.
C.  Vì cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.

(Câu 3) Gian đầu nhà rông được trang trí như thế nào?

A.  Treo rất nhiều hình ảnh.
B.  Trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ và chịêng trống dùng khi cúng tế.
C.  Treo rất nhiều hình ảnh và trang trí rất nhiều hoa.

(Câu 4) Gian giữa của nhà rông dùng làm gì?

A.  Là nơi thờ thần làng.
B.  Là nơi các già làng họp bàn những việc lớn và cũng là nơi tiếp khách của làng.
C.  Là nơi trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình ngủ để bảo vệ buôn làng.

(Câu 5) Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh?

A.  Ngôi nhà như trẻ nhỏ.
B.  Ngựa tuần tra biên giới, dừng đỉnh đèo hí vang.
C.  Trẻ em như búp trên cành.

Câu hỏi tự luận.

Câu 6: Tìm hình ảnh so sánh với nhau bằng cách gạch dưới các từ ngữ được so sánh trong câu thơ sau:

“Cây cau vươn trước sân nhà
Tán cau xoè rộng như là chiếc ô”

Câu 7: Viết chính tả: Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Rừng cây trong nắng” SGK Tiếng Việt 3, tập 1B, trang 111.

Tập làm văn

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 câu) về quê hương em hoặc nơi em đang sống theo gợi ý sau:

a) Quê em ở đâu?

b) Em yêu nhất cảnh gì ở quê hương?

c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ?

d) Tình cảm của em với quê hương như thế nào?

Đề thi tiếng Việt lớp 3 - Tags: , , ,