Đề thi HK1 Toán 11 THPT Trần Đăng Ninh, Hà Nội 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Trần Đăng Ninh, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra: tự luận, gồm 5 câu.

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Trần Đăng Ninh, Hà Nội 2020-2021

Đề thi Toán 11 - Tags: , , ,