Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 tỉnh Quảng Trị 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa Lí lớp 12 tỉnh Quảng Trị, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi Trắc nghiệm gồm 30 câu.

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 tỉnh Quảng Trị 2020-2021 có đáp án

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 tỉnh Quảng Trị 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 tỉnh Quảng Trị 2020-2021 có đáp án-2

Đáp án Đề kiểm tra HK2 môn Địa Lí 12 tỉnh Quảng Trị năm 2020-2021

Đề thi HK2 môn Địa Lí 12 tỉnh Quảng Trị 2020-2021 có đáp án-3

Đề thi Địa lý 12 - Tags: , ,