Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Điện Biên 2018-2019

Đây là bài thứ 10 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 11

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 11 tỉnh Điện Biên năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 09/4/2019. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Điện Biên 2018-2019

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Bình Định 2020-2021 khóa ngày 24-5-2020

Đề thi Địa lý 11 - Tags: ,