Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 11

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 11 tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 8 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu.

Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021

Đề thi HSG Địa lý 11 tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021-1

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Hà Nam 2020-2021Đề thi chọn HSG Địa lý 11 tỉnh Bình Định 2020-2021 khóa ngày 18-3-2021 >>

Đề thi Địa lý 11 - Tags: ,