Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2021 đợt 2

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn, năm học 2021-2022.

Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức tự luận gồm 5 câu.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn 2021 đợt 2

Đề thi Toán vào 10 - Tags: , ,