Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi chiều 17 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Toán thi theo hình thức tự luận, gồm 6 câu.

Đề thi chuyên Toán (Hồ Chí Minh) năm 2020:

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải

Lời giải đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh năm học 2020-2021:

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải-1

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải-2

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải-3

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải-4

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có lời giải-5

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,