Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 17 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Toán thi theo hình thức tự luận, gồm 8 bài.

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2020-2021-1

Đề thi Toán vào 10 - Tags: