Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hà Nam 2021-2022

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 THPT Biên Hòa, tỉnh Hà Nam, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 09/6/2021. Môn thi Toán (Đề chuyên).

Hình thức thi Tự luận. Gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hà Nam 2021-2022

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam năm 2021-2022

Câu V:

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hà Nam 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: , ,