Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk 2021-2022

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Đắk Lắk năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 09 tháng 6 năm 2021.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: