Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hải Phòng 2021-2022 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành phố Hải Phòng năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 09 tháng 6 năm 2021.

Hình thức thi tự luận gồm 6 bài.

Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hải Phòng 2021-2022 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hải Phòng 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2021-2022

Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hải Phòng 2021-2022 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hải Phòng 2021-2022 có đáp án

Đề thi Toán vào 10 - Tags: