Đề thi vào lớp 6 môn Toán THCS Ngoại ngữ năm 2019 có đáp án

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Ngoại ngữ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội năm học 2019 – 2020.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: An nghĩ ra một số, Bình nghĩ ra một số bằng 4/3 số của An. Cường nghĩ ra một số bằng 60% số của Bình. Hỏi số của Cường bằng bao nhiêu phần trăm số của An?

Bài 2. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà số đó gấp 4 lần tổng 2 chữ số của nó?

Bài 3. Năm nay tuổi bố gấp 8 lần tuổi bé An, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi bé An và bố hơn mẹ 4 tuổi. Hỏi sang năm bé An bao nhiêu tuổi?

Bài 4. Cho hình vẽ. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác BDF và AEF

Đề thi vào lớp 6 môn Toán THCS Ngoại ngữ năm 2019

Bài 5. Người thứ nhất làm xong công việc trong 5 giờ, người thứ hai làm xong công việc trong 4 giờ. Hỏi cả 2 người cùng làm mất bao lâu?

Bài  6:  Người ta xây một bể nước, chiều dài 15m, chiều rộng 10m, người ra chia bể  thành 2 khu, một khu sâu 1m, một khu sâu 0,8m. Hỏi phải bơm vào bể bao nhiêu m3 nước để mực nước cách bể 10cm?

Phần 2: Trình bày tự luận

Bài 7. Có 3 can dầu. Sau khi can I cho can II 2l, can II cho can III 3thì số dầu can I bằng 2/9 tổng số dầu và can II có số dầu bằng 75% số dầu can III. Hỏi tổng số dầu ở 3 can lúc đầu là bao nhiêu ? Biết sau khi chuyển thì can III nhiều hơn can I là 8l.

Bài 8: Quãng đường AB dài 60km. Cùng lúc có xe đi từ A và từ B khởi hành. Sau \displaystyle 2\frac{2}{9} giờ thì chúng gặp nhau. Nếu vận tốc xe đi từ B tăng thêm 3km/giờ thì hai xe sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường AB. Tính vận tốc mỗi xe lúc đầu ?

Xem đáp án bằng cách:

* Download (click vào để tải về): Đề thi vào lớp 6 môn Toán THCS Ngoại ngữ năm 2019 có đáp án

Đề thi 5 vào 6 - Tags: , ,