Giáo án Hình học 6 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 6 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án.

Ngày soạn: 20/08/2019
Ngày dạy: Tiết 1: §1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
– Học sinh hiểu điểm là gì, đường thẳng là gì.
– HS phân biệt được các quan hệ giữa điểm và đường thẳng
2. Kỹ năng: Học sinh đạt được kĩ năng cơ bản sau:
– Biết vẽ điểm, đường thẳng
– Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng
– Biết dùng các kí hiệu điểm, đường thẳng, kí hiệu .
3. Thái độ:
– Cẩn thận, chính xác trong vẽ hình.
– Nghiêm túc và hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
4. Định hướng năng lực được hình thành
+ Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
+ Năng lực chuyên biệt : Tư duy logic, năng lực tính toán.
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỌNG TÂM
Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp- gợi mở, trực quan.
III. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS CỦA GV VÀ HS
1. Giáo viên: SGK, SGV, thước thẳng, mảnh bìa, hai bảng phụ
2. Học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa , bảng nhóm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp
2. Khởi động (5 ph)
– HS1: Em hãy nêu vài bề mặt được coi là phẳng
(Đáp án: Mặt tủ kính, mặt nước hồ khi không gió…)
– HS: Chiếc thước dài các em đang kẻ có đặc điểm điểm gì ?
(Đáp án: Thẳng, dài…)
Vậy những ví dụ trên là hình ảnh của những khái niệm nào trong hình học ?
3. Tổ chức các hoạt động dạy học (25 ph)

* Download (click vào để tải về): Giáo án Hình học 6 (5 hoạt động) file word dưới đây.

Giáo án lớp 6 - Tags: ,