Giáo án Số học 6 chương 3

Giáo án Số học 6 chương 3 – Phân số là tài liệu dành cho thầy cô dạy bộ môn Toán tham khảo soạn giáo án giảng dạy.

Chương III – Số học 6 có các tiết dạy: Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau, Tính chất cơ bản của phân số, Rút gọn phân số, Quy đồng mẫu nhiều phân số, So sánh phân số, Phép cộng phân số, Phép trừ phân số, Phép nhân phân số, Phép chia phân số, Hỗn số – số thập phân – phần trăm, Tìm giá trị phân số của một số cho trước, Tìm một số biết giá trị một phân số của nó, Tìm tỉ số của hai số, Biểu đồ phần trăm.

* Download (click vào để tải về): Giáo án chương 3 Số học 6 dưới đây.

Giáo án lớp 6 - Tags: