Giáo án Hình học 6 chương 2

Giáo án Hình học 6 chương 2 – Góc là tài liệu dành cho thầy cô dạy bộ môn Toán tham khảo soạn giáo án giảng dạy.

Chương II – Hình học 6 có các tiết dạy: Nửa mặt phẳng, Góc, Số đo góc, Vẽ góc cho biết số đo, Tia phân giác của một góc, Thực hành đo góc trên mặt đất, Tam giác.

Giáo án lớp 6 - Tags: