Tài liệu dạy thêm Toán 6 file word

Sưu tầm tài liệu dạy thêm Toán lớp 6 file word gồm cả Số học 6 và Hình học 6 gửi tới quý thầy cô.

* Download (click vào để tải về):

Chủ Đề 1 – Tập Hợp

Chủ Đề 1- Điểm – Đường Thẳng

Chủ Đề 2- Ghi Số Tự Nhiên

Chủ Đề 2- Xác Định Đường Thẳng

Chủ Đề 3- Phép Cộng – Phép Nhân

Chủ Đề 3- Tia – Đoạn Thẳng

Chủ Đề 4- Đoạn Thẳng – Độ Dài Đoạn Thẳng

Chủ Đề 4- Phép Trừ Và Phép Chia

Chủ Đề 5- Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên – Thứ Tự Phép Tính

Chủ Đề 5- Vẽ – Tính Độ Dài Đoạn Thẳng

Chủ Đề 6- Bài Toán Tính Tổng Các Lũy Thừa

Chủ Đề 6- Trung Điểm Của Đoạn Thẳngdocx

Chủ Đề 7- Dấu Hiệu Chia Hết

Chủ Đề 8- Nửa Mặt Phẳng

Chủ Đề 8- Ước Và Bội

Chủ Đề 9- Góc

Chủ Đề 9- Số Nguyên Tố – Hợp Số

Chủ Đề 10- Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố

Chủ Đề 10- Số Đo Góc

Chủ Đề 11- Tính Số Đo Góc

Chủ Đề 11- Ước Chung Và Bội Chung

Chủ Đề 12- Bài Tập Ước Chung Và Bội Chung

Chủ Đề 13- Tập Hợp Số Nguyên

Chủ Đề 13- Tia Phân Giác Của Góc

Chủ Đề 14- Đường Tròn

Chủ Đề 14- Phép Cộng Số Nguyên

Chủ Đề 15- Phép Trừ Hai Số Nguyên

Chủ Đề 15- Tam Giác

Chủ Đề 16- Nhân Hai Số Nguyên

Chủ Đề 17- Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

Chủ Đề 18- Phân Số

Chủ Đề 19- Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số

Chủ Đề 20- Phép Cộng (Trừ) Phân Số

Chủ Đề 21- Phép Nhân – Chia Phân Số

Chủ Đề 22- Hỗn Số. Số Thập Phân. Phần Trăm

Chủ Đề 23- Tìm Giá Trị Phân Số- Tìm Số Chưa Biết

Chủ Đề 24- Tỉ Số Của Hai Số

Giáo án lớp 6 - Tags: ,