Giáo án Ngữ Văn 6 theo chủ đề

Chủ đề 1. TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT. TỪ MƯỢN.

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

– Nắm đựơc các khái niệm về từ và các đặc điểm cấu tạo từ Tiếng Việt và từ mươn nước ngoài.

2. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng thực hành, phân biệt từ, tiếng.

3. Thái độ:

– Giáo dục HS tình yêu và lòng hăng say khám phá tiếng mẹ đẻ.

B. PHƯƠNG TIỆN :

– SGK, SGV, STK, soạn giáo án,đọc tài liệu…

– Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp: 6A1: 6A4:

II. Kiểm tra bài cũ: Từ là gì….

III. Nội dung bài mới:

Tiết 1 .TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT. TỪ MƯỢN.
….còn nữa

Đọc Giáo án Ngữ Văn 6 theo chủ đề full

Giáo án lớp 6 - Tags: