Giáo trình tiếng Anh cho trẻ từ 3-5 tuổi: Fingerprints 1, 2, 3

Bộ giáo trình tiếng Anh Fingerprints 1,2,3 bao gồm ebook + audio là một bộ sách tiếng Anh hay, dùng cho các bé từ 3 đến 5 tuổi.

Bộ sách này dạy các em các mức cơ bản, giúp các em tiếp xúc với tiếng Anh thông qua các chủ đề bài học đa dạng như chào hỏi, số đếm, màu sắc, đồ dùng học tập, gia đình, đồ chơi, đồng vật, các bộ phận trên cơ thể, thời tiết, hoạt động, nghề nghiệp, cảm xúc, đồ ăn…

Giáo trình tiếng Anh cho trẻ từ 3-5 tuổi: Fingerprints 1, 2, 3

Fingerprints 1, 2, 3

Đặc điểm của bộ sách này là giáo trình chuẩn bám sát giáo trình học tiếng Anh quốc tế theo khung chương trình chuẩn Châu âu, giúp các em cải thiện và nâng kỹ năng phản xạ ngôn ngữ tiếng anh một cách nhanh chóng.

Nội dung các bài học trong giáo trình như sau:

FINGERPRINTS 1

1. Unit 1: School

2. Unit 2: My Family

3. Unit 3: Art Class

4. Review Unit 1,2,3

5. Test 1

6. Unit 4: Fruit Bowl

7. Unit 5: My Home

8. Unit 6: Pets

9. Review Unit 4,5,6

10. Test 2

11. Unit 7: My Body

12. Unit 8: Talent Show

13. Unit 9: My Garden

14. Unit 10 The Big Carrot + Review Unit 7,8,9

15. Review Unit 1-10

16. Final Test

17. TOTAL

FINGERPRINTS 2

1. Unit 1: Friends at school

2. Unit 2: Family Fun

3. Unit 3: My Toy

4. Review Unit 1,2,3

5. Test 1

6. Unit 4: At The Park

7. Unit 5: Clothes

8. Unit 6: On the Farm

9. Review Unit 4,5,6

10. Test 2

11. Unit 7: Food

12. Unit 8: Good Night

13. Unit 9: Children’s Museum

14. Unit 10 The Gingerbread Man + Review Unit 7,8,9

15. Review Unit 1-10

16. Final Test

17. TOTAL

FINGERPRINTS 3

1. Unit 1: English Class

2. Unit 2: Families and Homes

3. Unit 3: Healthy and Strong

4. Review Unit 1,2,3

5. Test 1

6. Unit 4: At the Zoo

7. Unit 5: Lunch Time

8 Unit 6: My Neighborhood

9. Review Unit 4,5,6

10. Test 2

11. Unit 7: Game Day

12. Unit 8: Sun, Wind and Rain

13. Unit 9: Children’s Fair

14. Unit 10: Under the Mushroom + Review Unit 7,8,9

15. Review Unit 1-10

16. Final Test

17. TOTAL

* Download (click vào để tải về): Fingerprints 1, 2, 3 dưới đây:

Sách mầm non - Tags: