Hóa học vô cơ tập 1 – Hoàng Nhâm

Sách Hóa học vô cơ tập một – nội dung lý thuyết đại cương về hóa học, tác giả Hoàng Nhâm – Nhà xuất bản Giáo dục.

Hóa học vô cơ tập 1 trình bày lý thuyết đại cương về hóa học nhằm chuẩn bị những kiến thức cần thiết để khảo sát các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học.

Sách dùng cho học sinh ôn thi HSG và chuyên Hóa.

Nội dung gồm có:
– Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong Hoá học
– Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
– Chương 3: Cấu tạo phân tử
– Chương 4: Cấu tạo chất
– Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố
– Chương 6: Nhiệt hoá học và nhiệt động học
– Chương 7: Động hoá học
– Chương 8: Cân bằng hoá học
– Chương 9: Dung dịch
– Chương 10: Hoá học và dòng điện

Đọc sách Hóa học vô cơ tập 1

* Download (click vào để tải về): Hóa học vô cơ tập 1 dưới đây.

Ebook - Tags: