Bộ sách tiếng Anh Let’s Go 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bộ sách tiếng Anh tiểu học Let’s Go lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 được nhiều nước trên thế giới sử dụng để giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

Ở Việt Nam Let’s Go được Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam thẩm định là một bộ sách có thể đưa vào sử dụng để giảng dạy trong các trường tiểu học trong cả nước như một môn học tự chọn.

Bộ sách tiếng Anh Let’s Go 1, 2, 3, 4, 5, 6

Let’s Go Student book 1, 2, 3, 4, 5, 6

Let’s Go là bộ sách học tiếng Anh tiểu học do nhà xuất bản Oxford ấn hành. Mỗi cuốn Let’s Go sẽ bao gồm 8 Unit (bài học), mỗi Unit là các chủ đề gần gũi với các em như: trường học, gia đình, bạn bè, trò chơi… sẽ giúp các em có thể dễ dàng tiếp cận bài học và áp dụng những gì đã học sử dụng cho tiếng Anh giao tiếp hằng ngày, tạo một thói quen làm chủ ngôn ngữ cho các em.

* Download (click vào để tải về): Let’s Go Student book 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ebook - Tags: ,