Hóa học vô cơ tập 2 – Hoàng Nhâm

Sách Hóa học vô cơ tập hai – Các nguyên tố hóa học điển hình, tác giả Hoàng Nhâm – Nhà xuất bản Giáo dục.

Hóa học vô cơ tập 2 xét những đơn chất và hợp chất của các nguyên tố điển hình nguyên tố không chuyển tiếp theo thứ tự các nhóm nguyên tố s các nhóm nguyên tố p.

Sách dùng cho học sinh ôn thi HSG và chuyên Hóa.

Nội dung gồm có:

– Chương 1: Hidro, oxi và nước

– Chương 2: Kim loại kiềm

– Chương 3: Kim loại kiềm thổ

– Chương 4: Các nguyên tố nhóm IIIA

– Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA

– Chương 6: Các nguyên tố nhóm VA

– Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA

– Chương 8: Các halogen

– Chương 9: Khí hiếm

Đọc sách Hóa học vô cơ tập 2

* Download (click vào để tải về): Hóa học vô cơ tập 2 dưới đây.

Ebook - Tags: