Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ 4/5 để phòng, chống dịch Covid-19

Từ ngày mai (04/5/2021), học sinh tất cả các cấp ở Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học cho trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên giáo dục thường xuyên và học viên các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 4/5/2021 đến khi có thông báo mới của thành phố.

Trong thời gian không đến trường, học sinh chuyển sang học trực tuyến.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng quyết định tạm hoãn lịch kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12, dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/5/2021.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 5 địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 bao gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Yên Bái, Hưng Yên, Hà Nội.

Các địa phương chỉ đạo nhà trường, trong thời gian nghỉ học trên lớp sẽ dạy học bằng hình thức trực tuyến, truyền hình…nhằm đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch năm học.

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ 4/5 để phòng, chống dịch Covid-19

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ 4/5 để phòng, chống dịch Covid-19-1

Tin tức - Tags: