Phím tắt trong Mathtype thường dùng

Gia sư Tiến Bộ chia sẻ với các bạn cách gõ nhanh kí hiệu toán học trong word bằng các phím tắt của Mathtype.

Dưới đây là một số phím tắt thông dụng của MathType mà giáo viên bộ môn Toán cần phải biết để gõ các ký hiệu toán học.

Bộ 3 phím Ctrl-Alt-Q dùng để mở cửa sổ MathType

Bộ 2 phím Alt-F4 dùng để đóng cửa sổ MathType

Bộ 2 phím Ctrl-H dùng để gõ số mũ

Bộ 2 phím Ctrl-L dùng để gõ chỉ số dưới

Bộ 2 phím Ctrl-J vừa số mũ, vừa chỉ số dưới

Bộ 2 phím Ctrl-F dùng để gõ phân số

Bộ 2 phím Ctrl-R dùng để gõ căn bậc hai

Bộ 2 phím Ctrl-T, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím N dùng để gõ căn bậc n

Bộ 2 phím Ctrl-T, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím \ dùng để gõ dấu giá trị tuyệt đối

Bộ 2 phím Ctrl-D, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím Shift-R dùng để gõ tập số thực

Bộ 2 phím Ctrl-D, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím Shift-Z dùng để gõ tập số nguyên, …..

Các bạn áp dụng cách gõ nhanh các kí hiệu trên bảng phím tắt trong MathType dưới đây.
Phím tắt trong Mathtype thường dùng

Cẩm nang - Tags: , , ,