Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8

Sách Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8 giúp giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức môn tiếng Anh đã học.

Tác giả Võ Tâm Lạc Hương. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8

Sách Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8

Nội dung cuốn sách gồm:

– Cách đọc (pronuciation)

– Từ vựng (vocabulary)

– Ngữ pháp (grammar)

– Khả năng hiểu biết nội dung một đoạn văn (comprehension)

Cuốn sách Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 8 sẽ giúp cho giáo viên thêm tài liệu dạy học, các em học sinh khối 8 có thêm tài liệu học tập, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra tiếng Anh quan trọng.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8

Sách lớp 8 - Tags: ,