10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 2

10 bài toán về phép chia 2, 3, 4, 5 nâng cao lớp 2 có lời giải được Trung tâm Gia sư Tiến Bộ sưu tầm chia sẻ tới các em học sinh.

Câu 1: Nối 2 phép tính có cùng kết quả

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải

Câu 2:

Hãy khoanh vào 1/3 số quả cam của hình A và 1/4 số tam giác của hình B.

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-1

Câu 3:

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-2

Câu 4:

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-3

Hình D

Số ô vuông được tô đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…… : 5 = 5

…… : 4 = 4

…… : 3 = 3
Câu 6: Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng có 5 học sinh . Hỏi có bao nhiêu hàng?

Câu 7: Trong lớp có 32 học sinh, 4 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8: Tìm hai số có thương bằng 2 và có tích bằng 8.

Câu 9: Viết phép chia có thương bằng số chia và tổng của số chia và thương bằng số bị chia.

Câu 10: Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy có 16 chân trâu. Hỏi có bao nhiêu con trâu?

Câu 11: Dũng có một số bi, Hùng cho Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng có trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Hướng dẫn giải, đáp án

Câu 1:

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-4

Câu 2:

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-5

Câu 3:

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-6

Số chấm tròn đen chiếm 1/5 số chấm tròn trong hình C.

Câu 4:

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-7

Hình D

Số ô vuông được tô đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

25 : 5 = 5

16 : 4 = 4

9 : 3 = 3
Câu 6:

Số hàng có tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinh trong lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần tìm là 2 và 4.

Câu 9:

Ta có phép chia 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi con trâu có 4 chân, vậy số trâu có tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 con trâu

Câu 11:

10 bài toán nâng cao về phép chia lớp 2 có lời giải-8

Số bi Dũng có trước đây bằng 1/2 số bi Dũng hiện có.

* Download (click vào để tải về): 10 bài toán nâng cao về phép chia – Toán lớp 2 có lời giải dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Vài bài toán đố nâng cao lớp 2 có lời giải

Toán lớp 2 - Tags: