Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 28

Đây là bài thứ 28 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 2

Phiếu bài tập cuối tuần 28 môn Toán lớp 2: Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm. Các số tròn chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 110.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 28

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 28-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 28 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 27Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 29 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,