Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Toán lớp 2: 38 + 25. Hình chữ nhật – Hình tứ giác. Bài toán về nhiều hơn.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 5

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 5-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 5 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 4Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 6 >>

Toán lớp 2 - Tags: , ,