Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 3

Đây là bài thứ 3 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 2

Phiếu bài tập cuối tuần 3 môn Toán lớp 2: Phép cộng có tổng bằng 10. 26 + 4 ; 36 + 24. 9 cộng với một số : 9 + 5.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 3

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 3-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 3 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 2Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 4 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,