Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 4

Đây là bài thứ 4 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 2

Phiếu bài tập cuối tuần 4 môn Toán lớp 2: 29 + 5 ; 49 + 25. 8 cộng với một số : 8 + 5 ; 28 + 5.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 4

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 4-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 4 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 3Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 5 >>

Toán lớp 2 - Tags: