Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 2: Các số từ 111 tới 200. Các số có ba chữ số. So sánh các số có ba chữ số. Mét.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 29

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 29-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 29 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 28Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 30 >>

Toán lớp 2 - Tags: , ,