Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Toán lớp 2: 55 – 8 ; 56 – 7 ; 37 – 8 ; 68 – 9; 65 – 38 ; 46 – 17 ; 57 – 28 ; 78 – 29. Bảng trừ.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 14

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 14-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 14 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 13Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 15 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,