Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 2

Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn Toán lớp 2: 36 + 15. Bảng cộng. Phép cộng có tổng bằng 100.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 8

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 8-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 8 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 7Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 9 >>

Toán lớp 2 - Tags: , ,