Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 30

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 2: Ki-lô-mét. Mi-li-mét. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 30

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 30-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 30 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 29Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 31 >>

Toán lớp 2 - Tags: , , ,