Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn Toán lớp 2: Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số : 13 – 5, 33 – 5, 53 – 15.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 12

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 12-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 12 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 11Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 13 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,