Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần 6 môn Toán lớp 2: 7 cộng với một số : 7 + 5, 47 + 5. 47 + 25. Bài toán về ít hơn.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 6

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 6-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 6 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 5Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 7 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,