Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần 11 môn Toán lớp 2: 12 trừ đi một số : 12 – 8, 32 – 8, 52 – 28.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 11

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 11-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 11 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 10Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 12 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,