Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần 27 môn Toán lớp 2: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu. Luyện tập chung.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 2

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 2-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 2 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 1Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 3 >>

Toán lớp 2 - Tags: , , ,