Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần 7 môn Toán lớp 2: Ki-lô-gam. 6 cộng với một số : 6 + 5. 26 + 5.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 7

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 7-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 7 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 6Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 8 >>

Toán lớp 2 - Tags: ,