Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần 23 môn Toán lớp 2: Số bị chia – Số chia – Thương. Bảng chia 3. Một phần ba. Tìm một thừa số của phép nhân.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 23

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 23-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 23 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 22Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 24 >>

Toán lớp 2 - Tags: , , , , ,