Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần 16 môn Toán lớp 2: Ngày , giờ – Thực hành xem đồng hồ. Ngày, tháng – Thực hành xem lịch.

 

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 16

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 16-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 16 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 15Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 17 >>

Toán lớp 2 - Tags: , ,