Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 13

Phiếu bài tập cuối tuần 13 môn Toán lớp 2: 14 trừ đi một số : 14 – 8. 34 – 8, 54 – 18. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 13

Phiếu bài tập Toán lớp 2 - Tuần 13-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 -TUẦN 13 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 12Phiếu bài tập Toán lớp 2 – Tuần 14 >>

Toán lớp 2 - Tags: