2 đề minh họa tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Toán số 1

TTCâu hỏiTrả lời

Đáp số

1Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 4 và trung bình cộng của chúng bằng 15.
2Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi 100m. Nếu giảm chiều dài đi 10m và tăng chiều rộng thêm 10m thì diện tích của nó không thay đổi. Tính diện tích của thửa đất đó.
3Tìm một số chẵn có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.
4Tìm x biết: \displaystyle 2,04:\left( {x+\dfrac{6}{5}} \right)=0,2
5Một hình hộp chữ nhật có chiều dài tăng 6 lần, chiều rộng tăng 2 lần và chiều cao giảm đi 8 lần. Thể tích mới bằng bao nhiêu % thể tích cũ.
6Cạnh hình lập phương thứ nhất dài gấp hai lần cạnh hình lập phương thứ hai. Hỏi thể tích hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình lập phương thứ hai?
7Năm nay tuổi bố gấp 6 lần tuổi con, bốn năm sau tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi.
8Tính diện tích tam giác GHK biết diện tích một ô vuông nhỏ là 10cm2

2 đề minh họa tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán

9Một số chia cho 6 còn dư 4 thì chia cho 3 sẽ còn dư bao nhiêu?
10Kết quả của phép tính 1 + 3 + 5 +…+ 19 – 2 – 4 -….- 18 bằng bao nhiêu?
11Dùng một số hình lập phương có kích thước bằng nhau để ghép thành một hình lập phương có kích thước lớn hơn. Hỏi cần dùng ít nhất bao nhiêu hình lập phương bé?
12Có 15 xe đạp và xe xích lô. Số bánh của cả xe đạp và xe xích lô bằng 36. Hỏi có bao nhiêu xe đạp và bao nhiêu xe xích lô?
13Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì ta được số mới lớn hơn số đã cho 176 đơn vị.
14Muốn làm xong một đoạn đường trong 12 ngày thì phải dùng 180 công nhân. Hỏi muốn làm xong đoạn đường đó trong 8 ngày thì phải dùng bao nhiêu công nhân? (Coi năng suất của mỗi người là như nhau )
15Tìm một số biết rằng 4 lần số đó lớn hơn \displaystyle \dfrac{1}{2} số đó là 17,5.
16Nếu hình chữ nhật có chu vi bằng 24m thì diện tích lớn nhất có thể của nó bằng bao nhiêu?
17Khi nhân số 2008 với chính nó 2019 lần thì được số có chữ số tận cùng là bao nhiêu?
18Cô giáo chia táo cho các học sinh, nếu chia mỗi bạn hai quả thì còn thừa 20 quả. Nếu chia cho mỗi bạn 3 quả thì lại thiếu mất 10 quả. Hỏi có bao nhiêu táo và có bao nhiêu học sinh.
19Viết thêm ba số tiếp theo vào dãy số sau 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13…
20Nhân ngày khai trương một cửa hàng giảm giá 10% nhưng cửa hàng vẫn lãi 17%. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Toán số 2

TTCâu hỏiTrả lời Đáp số
1Tìm ba số có tổng là 2019. Số thứ nhất kém tổng hai số kia là 97 và nếu bớt số thứ hai đi 42 thì được số thứ ba.
2Tính: \displaystyle A=11\dfrac{{23}}{{31}}+5\dfrac{4}{{37}}-\left( {8\dfrac{{23}}{{31}}-4\dfrac{{33}}{{37}}} \right)
3Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm số 9 vào sau chữ số tận cùng của nó thì ta được số mới hơn số cũ là 324 đơn vị.
4Ở một lớp học nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì 1 bạn không có chỗ còn nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa hai bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu bàn?
5Tìm hai số có thương là 2019 và có hiệu là 201,9
6Để đánh số trang của một cuốn sách có 135 trang cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số 2?
7Tìm x biết: \displaystyle \dfrac{{50}}{{18}}\times \dfrac{{38}}{{25}}\le \dfrac{x}{2}\le \dfrac{{37}}{{17}}+\dfrac{{31}}{{17}}(x là số tự nhiên)
8Viết phân số \displaystyle \dfrac{1}{2} dưới dạng tổng của hai phân số có tử bằng 1, trong đó một phân số có mẫu bằng 3. Tìm mẫu số của phân số kia. 

 

9Quãng đường AB dài 160km. Lúc 7giờ sáng có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ và một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 50km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
10Cần phải xếp bao nhiêu hình lập phương cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh là 5cm?
11Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 16m2. Tính diện tích hình A tròn tâm O.

2 đề minh họa tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán-1

 

 

 

 

 

12Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 100cm. Cắt dọc theo một cạnh của nó ta được một hình vuông và một hình chữ nhật mới. Hãy tìm diện tích của hình chữ nhật ban đầu biết chu vi của hình chữ nhật mới là 60cm. 

 

 

13Tìm x biết : 200−18:(372: x−1)−28=166 

 

 

14Một cái sân chơi có dạng hình vuông, khi người ta mở rộng về 4 phía mỗi phía thêm 4m thì diện tích sân tăng thêm 192m2. Hỏi lúc đầu diện tích sân là bao nhiêu?
15Tính bán kính của một hình tròn (đơn vị là cm) biết có số đo diện tích bằng 2 lần số đo chu vi của nó.
16Năm nay con 24 tuổi, tuổi bố bằng \displaystyle \dfrac{5}{2}tuổi con. Hỏi 10 năm trước bố bao nhiêu tuổi.
17Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 25.
18Có 20 con vừa gà vừa chó, tổng số chân là 50 chân. Hỏi trong số đó có bao nhiêu con chó.
19Có 20 cái que dài lần lượt là 1cm, 2cm, 3cm,…, 20cm. Hỏi có thể nối tất cả các que đó thành một hình vuông hay một hình chữ nhật được không? (Khi xếp nối không làm thay đổi hình dạng, kích thước các đoạn que đó). 

 

20Khi khai mạc một hội nghị, tất cả các đại biểu đều bắt tay nhau. Nếu có tất cả 6 đại biểu thì có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?
Đề thi 5 vào 6 - Tags: ,