Cách tìm số chữ số trong dãy số – Toán nâng cao lớp 3

Đây là bài thứ 3 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 3

Hướng dẫn học sinh lớp 3 cách tìm số chữ số trong dãy số. Đây là dạng toán nâng cao dành cho học sinh lớp 3 ôn thi HSG.

Dạng toán Tìm số chữ số của dãy theo quy luật tương đối dễ hiểu. Các em chỉ cần ghi nhớ công thức tính sau:

Số chữ số = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách +1

Trong đó việc nhận biết đâu là số đầu tiên, đâu là số cuối cùng của dãy số và khoảng cách giữa các số là bao nhiêu rất quan trọng. Các em xem những bài tập có lời giải dưới đây để hiểu rõ hơn về dạng toán này.

Bài 1: Có bao nhiêu số lẻ, số chẵn từ 1 tới 50.

Giải:

Từ 1 tới 50 có 50 số.

Số lẻ có: (49-1):2+1 = 25 số

Số chẵn có: 50 – 25 = 25 số

Bài 2: Dãy số 1, 3, 5, 7, 9,…97, 99 có bao nhiêu số.

Số đầu tiên của dãy là 1, số cuối là 99, khoảng cách giữa các số là 2. Nên:

Giải:

Có tất cả: (99 – 1) : 2 + 1 = 50 số

Bài 3: Dãy số 1, 4, 7, 10,…97, 100 có bao nhiêu số.

Số đầu tiên của dãy là 1, số cuối là 100, khoảng cách giữa các số là 3. Nên:

Giải:

Có tất cả: (100 – 1) : 3 + 1 = 34 số

Bài 4: Dãy số 0, 5, 10, 15,…95, 100 có bao nhiêu số, bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ.

Số đầu tiên của dãy là 0, số cuối là 100, khoảng cách giữa các số là 5. Nên:

Giải:

Có tất cả: (100 – 0) : 5 + 1 = 21 số

Khi tìm số số chẵn, số đầu tiên là 0, số cuối là 100, khoảng cách giữa các số chẵn là 10. Vì vậy:

Số chẵn có: (100 – 0) : 10 + 1 = 11 số

Số lẻ có: (95 – 5) : 10 + 1 = 10

Bài 5: Từ 35 tới 188 có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn.

Bài 6: Có bao nhiêu số lớn hơn 15 và nhỏ hơn 189?. Trong đó có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn.

Giải:

Số lớn hơn 15 và nhỏ hơn 189 có tất cả: (188 – 16) + 1 = 173 số

Trong đó có: (187-17) : 2 + 1 = 86 số lẻ

Và 173 – 86 = 87 số chẵn

(188 – 16) : 2 + 1 = 87 số chẵn

Bài 7: Có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 26 nhỏ hơn 257? Có bao nhiêu số lẻ lớn hơn 26 nhỏ hơn 257?

Giải:

Số số chẵn lớn hơn 26 và nhỏ hơn 257 là:

(256-28):2+1= 115 số

Số số lẻ lớn hơn 26 và nhỏ hơn 257 là:

(255-27):2+1=115 số

Bài 8: Có bao nhiêu số lẻ lớn hơn 2 và nhỏ hơn 78?

Bài 9: Có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 23 và nhỏ hơn 178?

Bài 9: Có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 23 và nhỏ hơn 279?

Bài 10: Có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 122 và nhỏ hơn 454?

Cùng chuyên đề:

<< 36 bài toán có lời văn nâng cao lớp 3

Toán lớp 3 - Tags: