Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 30

Phiếu bài tập tuần 30 môn Toán lớp 3: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000. Tiền Việt Nam. Luyện tập chung.

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 30

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 30-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 30 – TOÁN 3 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 29Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 31 >>

Toán lớp 3 - Tags: ,