Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 25

Đây là bài thứ 25 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 25 môn Toán lớp 3: Thực hành xem đồng hồ. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tiền Việt Nam.

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 25

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 25-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 25 – TOÁN 3 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 24Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 26 >>

Toán lớp 3 - Tags: ,