Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 9

Đây là bài thứ 9 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 9 môn Toán lớp 3: Góc vuông, góc không vuông. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài.

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 9Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 9-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 9 – TOÁN 3

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 8Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 10 >>

Toán lớp 3 - Tags: , ,