Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 29

Phiếu bài tập tuần 29 môn Toán lớp 3: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 29

Phiếu bài tập Toán lớp 3 - Tuần 29-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 29 – TOÁN 3 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 28Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 30 >>

Toán lớp 3 - Tags: , ,