Đề kiểm tra chương 1 Hình học 6 THCS Thanh Xuân 2017 – 2018

Đề kiểm tra chương 1 môn Hình học 6 trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra chương 1 Hình học 6 THCS Thanh Xuân 2017 – 2018

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: